Poličany - dům čp. 2 se špýcharem

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Celý tento zemědělský areál byl vybudován nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843. Nejhodnotnější stavba tohoto areálu je patrový zděný špýchar, který má na klekánku kamenného portálu dataci 1805. Takže byl v tomto roce pravděpodobně vystavěn. Bohužel někdy po konci 2. světové války a převážně v průběhu 2. poloviny 20. století celý areál včetně tohoto špýcharu chátral, a tak v době mé návštěvy byl tento špýchar velmi zchátralí, a dokonce i bez střechy a s náletovými dřevinami.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/spychar-14678962

Dojmy: Bohužel byl špýchar v době mé návštěvy ve špatném stavu.

Mapa

a

Fotografie

×