Michalovice - kostel sv. Matouše

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Tento kostel byl pravděpodobně vystavěn někdy ve 3. třetině 13. století pravděpodobně v gotickém slohu. Jsou odhady, že by kostel mohl být i starší románského původu. Na tuto skutečnost ukazuje převážně malé okénko, které vypadá že je v románském slohu. Každopádně tento kostel v průběhu třicetileté války zpustl, a tak vyl následně v průběhu 2. poloviny 17. století opraven. Další opravy se pak kostel dočkal v roce 1762. V roce 1787 se o tomto kostele objevuje správa, že z tohoto kostela zbývali pouze skrovné pozůstatky a následně měl být barokně upraven. V průběhu 19. století pak byla vystavěna předsíň. V roce 1925 byly pak vyměněny vaznicové krovy a kostel byl opět vysvěcen. V této malebné podobě se pak tento kostel zachoval až do současnosti.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-mateje-matouse-15406617

Dojmy: Malebný krásný kostel, který je dominantou této vísky.

Mapa

a

Fotografie

×