Michalovice - zvonice

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Tato velmi zajímavá pravděpodobně barokní zvonice byla vystavěna někdy v 17. století. V roce 1762 se tato zvonice pak dočkala opravy. Tato zvonice byla vystavěna jako roubená stavba na kamenné podezdívce s archaickou štenýřovou konstrukcí. Zvonice pak je kryta doškovou střechou a v této podobě se pak zachovala až do současnosti. Člověk tak může obdivovat její krásný vzhled.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-mateje-matouse-15406617

Dojmy: Krásná a svým způsobem unikátní zvonice.

Mapa

a

Fotografie

×