Kutná Hora - pomník císaře Františka Josefa I.

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento pomník nechalo vytvořit vedení Kutnohorské rolnické školy na počest oslav 40. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Pomník byl vytvořen roku 1888 tak, že na kamenný sokl s pamětní deskou byl umístěn fiál snesený z původního průčelí chrámu sv. Barbory, která byla v letech 1884 – 1905 rekonstruována. Po vzniku Československé republiky byla snesena tato pamětní deska, a tento sloup zde stále stál, ale již bez připomínky proč. Nakonec v roce 2011 byla pamětní deska obnovena a celý pomník rekonstruován.

Zdroj: http://www.franz-josef.cz/kutna-hora.html

Dojmy: Zajímavý pomník, u kterého se divým že nebyl celý zničen.

Mapa

a

Fotografie

×