Kutná Hora - pivovar Kutná Hora

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: První písemná zmínka o ní pochází z roku 1418. Tvrz s pivovarem, sladovnou a chmelnicí koupil v roce 1544 Zdislav Zvířetický z Vartenberka. V roce 1559 ji za 575 kop stříbrných grošů koupil Ondřej Dačický, kterému císař Ferdinand I. Habsburský udělil právo nosit erb a predikát Dačický z Lorce. Maxmilián II. později přidal predikát Dačický z Heslova. Za vlády Dačických byla tvrz renesančně přestavěna. Vstupní portál z této doby se zachoval v průčelí pivovaru. Ondřejův syn Václav Dačický z Heslova zde roku 1573 nechal postavit nový pivovar. Po Václavově smrti prodal v roce 1585 jeho bratr a poručník jeho dětí Mikuláš Dačický z Heslova tvrz s pivovarem Kateřině ze Smiřic, manželce Jana Lukáše ze Žerotína. Od ní pak Lorec koupilo v roce 1589 město Kutná Hora za 600 kop grošů. Od té doby byla tvrz s pivovarem až na výjimky trvale v majetku města. V roce 1593 zde známe jméno zdejšího sládka, kterým byl jistý Václav Zeman, který zde vařil pivo Kumperské. V roce 1622 byla tvrz konfiskována, ale později městu vrácena. Roku 1680 se zde vařilo pivo s názvem Konvent. V barokní době byly provedeny další přestavby vedoucí k proměně tvrze na pivovar, včetně odstranění původního opevnění. Roku 1899 vařil pivovar světlý 12° ležák Dačický a 14° černé zdravotní pivo Mincmistr. Na Mezinárodní výstavě v Bruselu roku 1906 získal kutnohorský pivovar medaili a diplom. Čtyřnádobová varní souprava na 150 hl instalovaná roku 1932 je dosud v provozu. Sladovna byla zrušena v roce 1941. V roce 1949 přešel pivovar do majetku Sdruženého komunálního podniku a roku 1953 byl znárodněn. Majetkem města se stal opět v roce 1992. Společnost Pivovar Kutná Hora, spol.s r.o., která měla pivovar v nájmu, vyráběla piva pod značkami Dačický a Lorec. V roce 2001 koupila 100% obchodní podíl společnosti Pivovar Kutná Hora společnost Drinks Union, která jej v roce 2008 prodala společnost Heineken. Společnost Heineken ukončila svoji činnost v Pivovaru Kutná Hora k 31. prosinci 2010. Objekt pivovaru byl v roce 2016 odkoupen od města Kutná Hora do soukromého vlastnictví a po téměř roční rekonstrukci se na začátku roku 2017 vrátila výroba piva do Kutné Hory pod názvem Měšťanský pivovar v Kutné Hoře. Měšťanský pivovar v Kutné Hoře je malý nezávislý průmyslový pivovar, který se zaměřuje především na výrobu klasických spodně kvašených piv plzeňského stylu, avšak v jeho portfoliu je i několik svrchně kvašených piv. Vyrábí se tradičně, to jest dekokčním rmutováním, kvašením v otevřených spilkách a dlouhým dozráváním v ležáckých sklepích. Současná kapacita pivovaru je okolo 50 tisíc hektolitrů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pivovar_Kutn%C3%A1_Hora

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lorec

Dojmy: I když pivo zde není dle mého vkusu příliš dobré, i tak je to velmi zajímavý areál, s bohatou historií, kterému vévodí sýpka s barokními štíty či původní budova tvrze, která připomíná dnes spíše zámek.

Mapa

a

Fotografie

×