Kutná Hora - dům čp. 289/17

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento dům byl pravděpodobně vystavěn někdy v průběhu 18. století jako barokní patrová stavba. Svůj konečný vzhled získala tato budova v roce 1906, kdy prošla razantní přestavbou podle pro mě neznámého autora, během které byla změněna dispozice, přistavěno druhé patro a vznikla současná fasáda. V tomto stavu se tato budova pak dochovala do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-2346267

Dojmy: Jednoduchá patrová stavba.

Mapa

a

Fotografie

×