Kutná Hora - dům čp. 286/11

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento malebný dům byl vybudován v období středověku v gotickém slohu. Z tohoto období se dodnes zachovali středověké sklepy, či fragmenty zdí v přízemí. Postupem času byl několikrát upravován. Poslední úpravy, které dali domu jeho současný vzhled, byly v klasicistním slohu v roce 1913 podle plánů pro mě neznámého autora.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-2325300

Dojmy: Krásné nárožní stavení.

Mapa

a

Fotografie

×