Kutná Hora - dům čp. 180/2

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn pro mě neznámým autorem někdy v průběhu 4. čtvrtiny 19. století, či na počátku 20. století, jelikož ještě není zanesen na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880, ale na dalších mapách již zakreslen je. Celý dům je pojatý jako patrová stavba s velmi bohatě zdobenou historizující fasádou a malým pravděpodobně novorenesančním štítem.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×