Kutná Hora - dům čp. 179/34

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn jako jeden velký středověký gotický dům spolu se sousedním domem čp. 180. Z této doby se zachovali gotické sklepy, část zdiva, a pilíř bývalého podloubí. Dům byl v průběhu 17. století barokně přestavován a v rámci této přestavby byl dům odtržen od sousedního domu. V průběhu klasicismu někdy v průběhu 19. století byl dům upravován, a tak získal svou současnou fasádu a vzhled který si zachoval do současnosti. Posledních úprav se dům dočkal v roce 1957.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14671645

Dojmy: Zajímavý dům, který stojí na okraji zdejšího náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×