Horka II

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Obec Horka II (německy Horka) se nachází asi 2,5 km jihovýchodně od Zruče nad Sázavou. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1305. V této době se na tomto místě nacházela vesnice Sloupná, u níž byl kmetcí dvůr, který nesl jméno Horka. První známý majitel této vsi pak byl v roce 1415 Liderius z Horek. Postupem času zdejší název Sloupná zanikl a zůstal zachován název Horka. Následně získal zdejší vesnici Mikuláš z Lobkovic. Tak tuto ves získal rod Hasenstejných z Lobkovic, kteří tuto vesnici drželi neznámo jak dlouho. Po nich se vystřídalo několik majitelů a toto pokračovalo až do roku 1807, kdy toto panství zakoupil hrabě Václav Špork z Dlouhé Vsi a tento rod ji vlastnil až do roku 1845, kdy ji zakoupil Josef Štangler rytíř ze Štanglerů. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí, a svou samostatnou si udržel až do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 392 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horka_II

Zdroj: http://www.obec-horkaii.cz/obec-7/o-obci/historie/

Dojmy: Větší obec, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_7355
IMG_7391
IMG_7371
IMG_7361