Horky

Informace

Městský erb:

Horky_(Kutná_Hora_District)_CoA

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Obec Horky (německy Horka) se nachází asi 6 km jihovýchodně od města Čáslav. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1268, kdy byl uveden zdejší kněz. Ve 14. století byla tato ves rozdělena, zatím co část vsi spolu s kostelem začala spadat pod Chlumské panství, tak druhá část spolu s dvorem v roce 1391 patřila Čáslavskému měšťanu Ondřeji Spitterovi. Po tomto muži následovali další majitelé, kteří vybudovali v této vsi tvrz. První zmínka o zdejší tvrzi pak pochází z roku 1454, kdy náležela Janu Horynovi z Honbic a jeho sestře Kateřině. V průběhu druhé poloviny 15. století je zde jako majitel zmiňován Petr Vrbka, po němž tuto část vesnice získal jeho syn Jakub Vrbka, o kterém máme poslední zmínku z roku 1515. V roce 1532 prodal tuto část vsi Michal z Vrbice spolu s tvrzí a dvorem městu Čáslavi. Následně zdejší tvrz zpustla a postupem času beze stopy zanikla. Mezitím část vsi s kostelem se v 16. století dostala k panství Žleby. Po bitvě na Bílé hoře byly Horky Čáslavi zabaveny za účast na stavovském povstání a zakoupil tuto ves rod Trčků z Lípy. Bohužel v roce 1634 byl spolu s Albrechtem z Valdštejna zavražděn v Chebu také Adam Erdmann Trčka z Lípy a tento majetek byl zabaven. Díky tomuto kroku se ves Horka stala součástí panství Tupaldy, které zakoupil generál hrabě Arnošt de Suis. Po něm získal toto panství jeho syn Arnošt Ferdinand. V roce 1739 zakoupila toto panství spolu s Horkami Kateřina Aueršperková rozená ze Schönfeldu. Tímto krokem se Horky stali součástí panství Žleby. Svou samostatnost získala tato ves až v roce 1948 a udržela si ji až do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 395 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horky_(okres_Kutn%C3%A1_Hora)

Zdroj: http://www.horkyucaslavi.cz/informace-o-obci/kostel-sv-vaclava/strucna-historie-obce/

Dojmy: Menší obec, kde je zajímavý kostel.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_4977