Dolní Bučice - kaple

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Tato drobná kaplička byla vystavěna někdy v době kolem poloviny 19. století, jelikož na mapě katastru z let 1824 – 1843 ještě zachycena není, ale již na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880 již zanesena je. Kaplička byla vystavěna podle plánů pro mě neznámého autora pravděpodobně v pseudogotickém slohu. V této podobě se pak tato kaple zachovala do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o této kapli nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×