Dolní Bučice - dům čp. 22

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Toto malebné lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Stavení bylo postaveno jako přízemní venkovská usedlost, kde se v jedné budově nacházela jak světnice, tak chlív. Na stavení pak navazuje zajímavá vjezdová brána. V této podobě se pak toto stavení zachovalo až do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×