Čáslav - evangelická fara

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Tento původem měšťanský dům byl postaven nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru, ale samozřejmě může být i mnohem starší. V roce 1866 jej zakoupila evangelická církev, která se rozhodla v tomto domě zřídit svou faru. Již v roce 1868 zde byla zřízena jednotřídní škola. Tento dům následně prodělal několik úprav, které probíhali v 2. polovině 19. a v průběhu celého 20. století, které dali této stavbě její současný vzhled.

Zdroj: https://caslav.evangnet.cz/historie/index_history.html

Dojmy: Ačkoliv má stavba celkem novodobí vzhled, i tak je svým způsobem zajímavá.

Mapa

a

Fotografie

×