Čáslav

Informace

Městský erb:

545px-Čáslav_CoA_CZ

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Čáslav (něm. Tschaslau nebo Časlau) je české město ležící zhruba 9 km jihovýchodně od Kutné Hory. Prokazatelné osídlení plochy města se datuje od počátku neolitu někdy v průběhu 6. až 5. tis. př. n. l. Bohaté archeologické nálezy z města a jeho okolí dokládají, že se zde vystřídala řada pravěkých kultur. Slovanské osídlení se datuje od 9. století. Pravděpodobným centrem se stal Hrádek, který je v 10. století tradičně spojován se Slavníkovci. V 11. století se Hrádek stal přemyslovským správním hradištěm a centrem přemyslovské provincie. Královské město Čáslav vzniklo okolo poloviny 13. století za vlády Přemysla Otakara II. při jedné z hlavních zemských stezek spojujících Čechy s Moravou. Dodnes je patrný gotický vnitřní půdorys – velké centrální náměstí, kterému dominuje radnice a pravoúhlá uliční síť. Město bylo po svém založení vybaveno základními právy, které z něho učinily samostatnou obec. Církevní život byl spojen s farním kostelem sv. Petra a Pavla. Stavba raně gotického kostela byla zahájena na konci 13. století a byl do ní začleněn románský kostel sv. Michala z 11. století, což je dnešní sakristie, který zde původně stál. V jihozápadní části města stál minoritský klášter, zaniklý v husitských válkách. Městský areál byl vymezen hradbami, které jsou zachovány v jedné třetině jejich délky. Do města se vcházelo čtyřmi branami. Ojedinělou památkou čáslavského gotického opevnění je válcová tzv. Otakarova věž, která stávala při Brodské bráně. Po vypuknutí husitského hnutí setrvala Čáslav na straně Zikmundově. Po jarní ofenzívě husitů v roce 1421 přešlo město na jejich stranu. V červnu 1421 se sešel v děkanském chrámu sv. Petra a Pavla zemský sněm, který vstoupil do dějin jako Čáslavský. Sněm mimo jiné ustavil dvacetičlennou zemskou vládu, do které byl zvolen i Jan Žižka. Ostatky tohoto slavného husitského vojevůdce se našly v roce 1910 ve výklenku pod věží mariánské kaple. V 15. a 16. století postihly ze značné části dřevěné město dva velké požáry. V roce 1452 vyhořela polovina města, v roce 1522 padlo ohni za oběť skoro celé město. Po tomto požáru však došlo opět ke kulturnímu a hospodářskému vzestupu města. V roce 1567 byl prováděn v královských městech soupis domů. V Čáslavi jich tehdy bylo 280. Rozvoji stavební činnosti přerušily až události třicetileté války. Především dva švédské vpády v letech 1639 a 1643 způsobily, že se Čáslav stala nejen městem pustým, ale navíc do 18. století silně zadluženým. V 18. století byla Čáslav významným správním centrem, sídlem krajského úřadu Čáslavského kraje, pošty, vojenské posádky. Novodobým stavebním ruchem na začátku 19. století byl do značné míry setřen původní renesanční a barokní charakter města. V polovině 19. století získala Čáslav postupně také úřady s okresní působností a začaly zde vznikat i některé vyšší vzdělávací ústavy (gymnázium, odborné školy). V druhé polovině 19. a na začátku 20. století byly zakládány hospodářské a peněžní ústavy (např. městská spořitelna, živnostenská záložna, hospodářské družstvo), dále elektrárna, plynárna aj. Došlo i k nové výstavbě ve městě, a to především budov pro správní a školské účely. V roce 1850 se Čáslav stala okresním městem. Od roku 1960 přestala být Čáslav okresním městem, zůstala však přirozeným spádovým centrem. Na konci 90. let 20. století byl vystavěn obchvat města na silnice I/38. Začíná u části města Čáslav, které se říká Kalabousek a končí za městem u prodejny automobilů Škoda, kde pokračuje silnice I/38 směrem na Havlíčkův Brod. Obchvat odvedl z města dopravu od Prahy. V roce 2003 se stala Čáslav obcí s rozšířenou působností, což znamená, že se určité pravomoci bývalého okresního úřadu v Kutné Hoře opět přenesly do tohoto města. V posledních letech se ve městě ve velkém rekonstruuje.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1slav

Dojmy: Krásné staré město, s velkým množstvím památek.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2833
IMG_4435
IMG_3202
IMG_3766
IMG_2821
IMG_2817
IMG_4542
IMG_3358
IMG_3344
IMG_3340
IMG_2995
IMG_3250
InkedIMG_3256_LI
IMG_3260
IMG_3280
IMG_2827
IMG_2871
IMG_2885
IMG_2889
IMG_2893
IMG_2897
IMG_2903
IMG_2907
InkedIMG_2911_LI
IMG_2913
IMG_2915
IMG_2917
IMG_2919
IMG_2929
IMG_2931
IMG_2933
IMG_2935
IMG_2975
IMG_4444
IMG_2977
IMG_2999
IMG_3001
IMG_2997
IMG_2991
IMG_2979
IMG_2969
IMG_2963
IMG_2959
IMG_2957
IMG_2953
IMG_2945
IMG_3238
IMG_2939
IMG_3015
IMG_3017
IMG_3020
InkedIMG_3021_LI
InkedIMG_3027_LI
IMG_3033
InkedIMG_3039_LI
IMG_3044
IMG_3045
IMG_3049
IMG_3054
IMG_3057
IMG_2762
IMG_3061
IMG_3067
IMG_3216
InkedIMG_3214_LI
IMG_3069
IMG_3268
IMG_3189
IMG_3195
IMG_3248
IMG_3071
IMG_2812
IMG_2798
IMG_3208
IMG_2786
IMG_2794
InkedIMG_2772_LI
IMG_2764
IMG_3336
IMG_3278
IMG_3218
IMG_3234
IMG_3294
IMG_4462
IMG_2847
IMG_4446
IMG_2925
IMG_4411
IMG_2778
InkedIMG_2989_LI
IMG_2861
IMG_3326
IMG_3103
IMG_4506
IMG_2790
IMG_2839
IMG_2879
IMG_3322
IMG_2875
IMG_4514
IMG_3246
IMG_3081
IMG_3276
IMG_4524
IMG_4481
IMG_3087
IMG_4423