Čáslav - dům čp. 150/34

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vybudován někdy kolem roku 1400 v gotickém slohu. Snad již v této době měl tento středověký dům podloubí. Dům byl v 16. století pravděpodobně renesančně přestavován a dalších přestaveb tentokrát barokních se dům dočkal v 17. a v 18. století. Někdy v průběhu času bylo původní podloubí zazděno a dochovali se z něj ozdobné oblouky, které jsou dodnes z venku využity jako oblouky oken.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14555023

Dojmy: Krásný dům krytý mansardovou střechou.

Mapa

a

Fotografie

×