Vintířov - starý zámek Vintířov

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Původně v těchto místech byla vystavěna gotická tvrz, která je prvně zmiňována v roce 1403. V této době se zde nacházeli dvě tvrze, ale kde se nacházela druhá tvrz dodnes bohužel nevíme. Postupem času se majitelé panství střídali jako o život. To pokračovalo až do roku 1508, kdy získal panství Opl z Fictumu. Tento muž si přilepšoval penězokazectvím, a tak mu bylo panství po jeho úprku roku 1530 zabaveno a v roce 1532 bylo panství zastaveno Šlikům. V roce 1547 bylo panství nakonec prodáno Albrechtu Šlikovi. Tento muž se rozhodl strhnout starou gotickou tvrz a postavit zde renesanční zámek. Zámek zde byl vystavěn mezi lety 1544 – 1556 podle plánů pro mě neznámého autora. Šlikové pak zde sídlili až do počátku 17. století, kdy zemřel bezdětný Jeroným Šlik roku 1612 a jeho panství zdědil Jindřich Matyáš Thurn. Tento muž však za stavovské povstání uprchl hned po bitvě na Bílé hoře z Čech. Jeho majetek byl zkonfiskován, ale již v roce 1622 byl vrácen jeho manželce Zuzaně Alžbětě rozené z Tiefenbachu, ale ta jej prodala Ferdinandu z Nagarolu. V roce 1628 získal zdejší panství Vilém Verdugo, pán na Mašťově a Doupově. Po něm pak držel zdejší statek jeho nevlastní syn Jan Šebestián z Pöttingu, který roku 1664 prodal zdejší panství Janu Antonínu Losymu z Losynthalu. V této době byl tento renesanční zámek popisován jako čtvercová stavba se zesílenými zdmi, kruhovými obranými věžemi, vodním příkopem a padacím mostem. V roce 1717 se rozhodl tehdejší majitel panství Jan Adam Losy o výstavbu nového zámku. Již v této době byly strženy asi dvě třetiny Starého zámku a zůstala tak zachovaná pouze tato část. Od této doby sloužili zbytky starého zámku již jen jako správa Vintířovského dvora. V roce 1785 získal zdejší panství Josef Mikuláš Windischgrätze, který dokončil mezi lety 1816 – 1823 nový zámek a opravil pozůstatek starého zámku, který byl tak propojen s novým zámkem prosklenou chodbou. V roce 1948 byl zámek ale zkonfiskován tehdejším majitelům Lobkovicům a stal se majetkem zemědělského odborného učiliště. Starý zámek sloužil k ubytovacím účelům. Bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století starý zámek chátral a na počátku 21. století byl tak starý zámek v havarijním a dezolátním stavu. V tomto stavu se zachoval i do současnosti, jen s tím rozdílem, že je zarostlý náletovými dřevinami.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Rudolf Anděl

Zdroj fotografie celého zámku a reliéfu: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vint%C3%AD%C5%99ov_(Radonice)

Dojmy: Zajímavá stavba s pozůstatkem kruhové obrané věže. Bohužel pro zarostlost stavby jsem byl nucen si půjčit fotografie před tímto stavem.

Mapa

a

Fotografie

×