Vejprty - sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tento barokní pískovcový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice byl vytvořen pro mě neznámým autorem. Sousoší bylo vztyčeno na území obce Přísečnice, kde bylo i roku 1972 restaurováno akademickým sochařem Michaelem Bílkem a akademickým sochařem Bohumilem Zemánkem. Bohužel následně bylo rozhodnuto o zatopení obce Přísečnice vodní nádrží, a tak dle rozhodnutí ONV OK v Chomutově ze dne 23. prosince 1987 byl sloup spolu se sousoším přemístěn na současné místo. Během transferu byl pak původní sloup, na kterém bylo sousoší umístěno zničen, a tak bylo na současném místě umístěno sousoší již jen na podstavec toho sloupu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice-13803657

Dojmy: Krásná barokní plastika, která se původně nacházela na vysokém sloupu.

Mapa

a

Fotografie

×