Vejprty - sloup se sousoším Piety

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tento barokní sloup zakončený sochou Piety byl vytvořen nějakým místním lidovým sochařem na náklady Johanna Andrease Kerela. Svého vztyčení se pak sloup dočkal dne 8. června 1726, kdy byl vztyčen u kostela sv. Mikuláše v Přísečnici. Bohužel na počátku 70. let 20. století bylo rozhodnuto o zatopení tohoto města přehradou, a tak byl tento sloup se sousoším Piety roku 1976 přesunut na současné místo před hřbitov ve Vejprtech. Dodnes si pak toto sousoší zachovalo svůj původní vzhled.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sousosim-piety-13803597

Dojmy: Krásné barokní sousoší, které se zachovalo přes náročnou historii do současnosti.

Mapa

a

Fotografie

×