Výsluní - pomník obětem válek

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tento pomník byl vytvořen na náklady místní obce jako vzpomínka na zdejší padlé muže, kteří padli ve válkách vedených Rakousko-Uherskem, které byly vedeny v letech 1849, 1866 a 1897. Pomník byl vytvořen Chebským kameníkem Karlem Wilfertem jako eklektický obelisk a svého slavnostního odhalení se dočkal dne 7. června 1897. Někdy ve 20. či 30. letech 20. století byl tento pomník doplněn o jména padlích v 1. světové válce. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento pomník být udržován a postupně chátral. V 70. letech 20. století byly původní německé nápisy zakryty a nahrazeny českým textem a Československým státním znakem. V 90. letech 20. století byla obnovena původní podoba tohoto pomníku, a nakonec v roce 2011 prodělal tento pomník restaurování restaurátorem Michaelem Bílkem.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/pamatnik-obetem-valek-13708014

Dojmy: Jednoduchý pomník, který je jeden z mála, kteří se zachovali a připomínají války v 19. století.

Mapa

a

Fotografie

×