Výsluní - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: První zdejší kostel byl založen někdy v době kolem poloviny 16. století, jelikož první písemná zmínka o tomto tehdy dřevěném kostele pochází z roku 1569. V roce 1572 se dozvídáme o tom, že tento kostel je kostelem farním a patrimoniální právo ke kostelu měl Bohuslav Felix z Lobkovic na Hasištejně a zdejší kostel byl tak protestanským. V roce 1589 se stal majitelem panství Jiří Popel z Lobkovic, který byl horlivým katolíkem, a tak byl zdejší farář roku 1593 vyhnán. V roce 1594 se zdejší poměry změnili a kostel se stal opět protestantským. Následně však přišla třicetiletá válka a zdejší kostel spolu s městem dne 27. března 1640 zapálen a většina města spolu s kostelem lehla popelem. Tento požár byl údajně způsoben jedním Švédským vojákem, který byl za svůj čin pověšen. Nový kostel byl vystavěn jako zděný v letech 1658 – 1659 a svého vysvěcení se dočkal o Velikonocích roku 1660 Kadaňským děkanem a farářem Johanem Beckem von Mungau. O výstavbu kostela se postaral Kadaňský zednický mistr Georg Maja a na stavbu dohlížel Přísečnický hejtman Ott Ihl von Blofeld. V roce 1692 byl pro kostel ulit menší zvon a dne 29. července 1697 byl položen základní kámen zvonové věže a část věže byla vystavěna Kryštofem Lelpnerem z Kunhald a dřevěnou nástavbu věže vytvořil Johann Drexler z Prunéřova. Svého vysvěcení se tato věž dočkala dne 28. září 1699. Dne 26. května 1721 byla podána žádost o obnovení zdejší fary, která byla obnovena až dne 15. října 1725. Dne 7. srpna 1760 byla původní zvonová věž stržená a znovu vystavěná tesařskými mistry Krištofem a Františkem Tobischy z Údlic a Místa. V roce 1765 byl vymalován kůr malířem Václavem Zimmermannem. Bohužel roku 1843 udeřil blesk do věže kostela a kostel zcela vyhořel. Nový kostel v současné neogotické podobě byl vystavěn v letech 1851 – 1857 podle plánů architekta Karlem Řivnáčem. O výstavbu kostela se pak postarali stavitel Anton Wild a Franz Wanke. V této podobě se kostel dočkal a ž do konce 2. světové války. Kostel byl totiž roku 1959 uzavřen a od této doby postupně chátral. Vnitřní zařízení bylo buď rozkradeno či zničeno. Nakonec v roce 1981 byl kostel zapálen od svíčky díky nepozornosti dvou místních chlapců. Díky požáru přišel kostel o svou střechu a kostel byl tak určen k demolici. Ještě v 90. letech 20. století jej město chtělo buď prodat či zbourat. Ke změně došlo v roce 1997, kdy byla založena nadace Kostel sv. Václava, která se postupně snaží tento nádherný kostel viditelný z daleka postupně opravovat a rekonstruovat.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(V%C3%BDslun%C3%AD)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vaclava-13290411

Dojmy: Krásný kostel, který je nejen dominantou obce, ale i dominantou hřebenu Krušných hor.

Mapa

a

Fotografie

×