Vintířov - Nový zámek Vintířov

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: V roce 1664 koupil panství Vintířov rod Loyovů z Losynthalu. Tento rod nejdříve sídlil na starém zámku, ale ten jim postupně přestal vyhovovat. Díky tomu se tehdejší majitel panství Jan Adam Losy rozhodl o stavbě nového a reprezentativního zámku. Přípravné práce na výstavbu tohoto barokního zámku započali v roce 1717 a v následujících letech byly zbořeny dvě třetiny starého zámku. Bohužel v roce 1720 Jan zemřel, a tak všechny práce ustaly. V roce 1785 získal zdejší panství po vleklých sporech Josef Mikuláš Windischgrätz. Tento muž ale sídlil příležitosně na zámku v Radonicích, a to do doby, než jej roku 1816 prodali městu Radonicím, které zde umístilo radnici. A již v roce 1817 se opět rozhýbala stavba nového zámku, která byla dokončena v roce 1823. Zámek byl vystavěn v klasicistním slohu podle plánů Pařížského architekta Jeana Moreau. O stavbu se pak postarali Václav Fuhr z Kadaně a Josef Siech z Mašťova. V rámci výstavby nového zámku bylo opraveno i torzo starého zámku, se kterým byl nový zámek propojen prosklenou chodbou. V roce 1868 zakoupil zdejší velkostatek od Verianda Alfréda Windischgrätze Josef z Lobkovic, který ihned nechal zámek upravit v decentním pseudogotickém slohu. Po smrti Ferdinanda z Lobkovic roku 1933 zdědili zámek jeho dcery, které zde hospodařili až do roku 1948, kdy byl tento majetek zkonfiskován státem. Stát zde zřídil zemědělské odporné učiliště a přestal se o zámek starat. Díky tomu zámek v průběhu 2. poloviny 20. století velmi chátral, až se dostal do dezolátního stavu a zarostl náletovými dřevinami. V tomto stavu se nacházel i v době mé návštěvy.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Rudolf Anděl

Dojmy: Krásný zámek, kterému v době mé návštěvy bohužel hrozilo zhroucení.

Mapa

a

Fotografie

×