Vintířov - kostel sv. Markéty

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Kostel svaté Markéty je římskokatolický kostel (z liturgického hlediska se jedná o hřbitovní kapli) zasvěcený Svaté Markétě ve Vintířově v okrese Chomutov. Vintířov byl farní vsí již v polovině 14. století a tehdy gotický kostel je poprvé zmiňován v roce 1384. V roce 1730 byl přestavěn rodem Losynthalů v barokním slohu. Oratoř a předsíň u západního průčelí byla přistavěna až v 19. století. V roce 1963 bylo odvezeno vnitřní vybavení kostela. Kostel je obdélná jednolodní stavba na východě ukončená pravoúhlým presbytářem. K severní straně presbytáře přiléhá mladší sakristie a oratoř přístupná vlastním vchodem zvenčí. Fasády jsou hladké. Východní a západní stranu zdobí tabulové štíty. Nad střechu presbytáře vybíhá štíhlá sanktusová vížka. V kostele býval hlavní barokní oltář z roku 1744 a starší oltář ze 16. století umístěný na zdi vedle presbytáře. V době okolo roku 1520, kdy Vintířov patřil Oplovi z Fictumu, byla vyrobena také pozdně gotická archa přemístěná do Národní galerie. Pozdně gotická socha Zmrtvýchvstání Páně od Ulricha Creutze se ztratila.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Mark%C3%A9ty_(Vint%C3%AD%C5%99ov)

Dojmy: Krásný drobný barokní kostel, který si dodnes zachoval svou původní malebnou barokní podobu.

Mapa

a

Fotografie

×