Vinařice - dům čp. 4

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Tento dům byl vystavěn již v průběhu 18. století ve zdejším typickém lidovém slohu. Dům byl postaven jako patrové stavení, kde přízemí je zděné a na něj navazovalo hrázděné patro kryté sedlovou střechou. Bohužel v průběhu 70. let 20. století prodělal dům nevhodnou kompletní přestavbu, která smazala většinu původního vzhledu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-13707541

Dojmy: Dříve malebná usedlost, která byla bohužel přestavěna.

Mapa

a

Fotografie

×