Vinařice - dům čp. 3

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2021

Historie: Tato malebná vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl vystavěn jako patrové zděné stavení z lomového kamene, které je kryté polovalbovou střechou. V průběhu 2. poloviny 20. století toto stavení postupně sešlo a následně se v průběh 2. desetiletí 21. století dočkalo své rekonstrukce do své současné podoby.

Dojmy: Malebné vesnické stavení, které je součástí původní návsi.

Mapa

a

Fotografie

×