Vejprty - dům čp. 392/16

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843 ale může být i starší. Usedlost byla postavena jako přízemní zděná stavba, která je krytá sedlovou střechou a bedněnými štíty. Dům byl postaven u dnes již opuštěného dolu Antonín.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×