Vejprty - dům čp. 309/22

Informace

Navštíveno: 8. 5. 2020

Historie: Tato budova byla vystavěna podle plánů pro mě neznámého autora jako patrové barokní zděné stavení kryté mansardovou střechou roku 1787. Budova byla vystavěna jako poštovní stanice, ale postupem času přestala sloužit svému původnímu účelu a byly zde zřízeny kanceláře uhelných skladů jako které slouží do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/dum-13234943

Dojmy: Krásné barokní stavení.

Mapa

a

Fotografie

×