Spořice - kostel sv. Bartoloměje

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tento zajímavý gotický kostel, je ve své podstatě malým unikátem. Založen byl pravděpodobně již někdy v polovině 14. století a vystavěn v gotickém slohu bez věže. Z důvodu husitských válek byl tento kostel opevněn. Kdy se tak přesně stalo, nevíme, víme jen že to bylo někdy v době, kdy drželi toto panství Beneš a jeho syn Jan z Weitmíle. Tedy někdy mezi lety 1468 – 1560. Kostel byl v této době přestavěn v gotickém slohu a byl v rámci této přestavby i opevněn, kdy získal vodní příkop a val. Také byla v tomto období přistavěna ke kostelu dodnes zachovaná pozdně gotická zvonová věž, která se naklání díky postavení na sprašové zemině. První písemná zmínka o tomto kostele pak pochází z roku 1483, kdy je zmiňován jako filiální k Chomutovskému děkanství. Od poloviny 17. století do roku 1620 se dozvídáme že tento kostel byl kostelem protestanským a že farář měl faru umístěnou na ostrově. Dále se dozvídáme z dochovaných účtů, že tento kostel byl několikrát v průběhu 16. - 19. století několikrát upravován. I tak si ale dodnes zachoval svůj původní vzhled, tedy více méně. Nejtěžší období pro tento kostel totiž přišlo po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války. Po tomto odsunu totiž kostel přestal být udržován a postupně chátral. Vnitřní zařízení bylo buď rozkradeno či zničeno. Jediné, co se z původního zařízení zachránilo byla tak renesanční křtitelnice, která byla přesunuta do vysočanského kostela sv. Václava. Již v 80. letech 20. století byl tento kostel tak v dezolátním stavu, že se uvažovalo o jeho demolici. V této době byl také vyrván a odvezen gotický vstupní portál zdobený lilií, který byl převezen do archívu v Kadani. Naštěstí k demolici nedošlo, a to i přes to že v roce 1989 se propadla střecha. Jako zázrakem byla střecha roku 1991 udělaná nová a v roce 2010 přešel kostel do správy obce, která zahájila obrovskou záchranou rekonstrukci, která byla dokončena v prosinci roku 2014. A proč je vlastně tento gotický kostelík tak unikátní? Inu na to se dá odpovědět otázkou. Kolik znáte vesnických opevněných kostelů s dodnes zachovaným vodním příkopem a valem?

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje_(Spo%C5%99ice)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-bartolomeje-2154659

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-bartolomeje-sporice/

Zdroj: https://www.obecsporice.cz/obec/historie/

Dojmy: Krásný a svým způsobem unikátní gotický kostel.

Mapa

a

Fotografie

×