Podlesice - krucifix

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Tento kamenný kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem v roce 1871. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal kříž být pravděpodobně udržována a postupně chátral. Nakonec se však dočkal svého restaurování, které proběhlo pravděpodobně v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století.

Dojmy: Zajímavý kříž, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×