Nová Ves - dům eč. 59

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ze zdejším typickém lidovém slohu pravděpodobně někdy v průběhu 19. či na počátku 20. století, jelikož není ještě zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843. Dům byl postaven jako patrová zděná stavba krytá sedlovou střechou. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×