Nová Ves - dům eč. 51

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém slohu pravděpodobně někdy v průběhu 19. století či na počátku 20. století, jelikož ještě není zakreslena na mapě katastru z let 1824 – 1843. Usedlost byla postavena jako přízemní pravděpodobně zděná stavba, která byla kryta bedněním. V této malebné podobě se tato usedlost zachovala až do současnosti.

Dojmy: Zajímavá stavba, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×