Místo - sloup se sousoším Piety

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Tento barokní sloup se sousoším piety byl vytvořen pro mě neznámým autorem na náklady Christofa a jeho ženy Margarety Urwanových. Sloup se dočkal svého vztyčení dne 3. května 1712 před obcí Brančíky poblíž železniční stanice. Bohužel vesnice Brančíky byla jedna z těch, která byla v průběhu 2. poloviny 20. století zničena z důvodu těžby hnědého uhlí. A tak byl tento sloup se sousoším pitety před zničením vsi přesunut na současné místo, kde dodnes slouží jako památka na tuto dnes již zaniklou ves. Bohužel někdy v průběhu 4. čtvrtiny 20. století či v 1. desetiletí 21. století byla ztracena vrcholová socha Piety, a tak je dodnes na tomto místě zachován pouze sloup s podstavcem a nápisem.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sousosim-piety-12934186

Zdroj fotografií: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sloup_se_souso%C5%A1%C3%ADm_Piety_(M%C3%ADsto)

Dojmy: Jednoduchý sloup s podstavcem, který je bohužel bez vrcholové sochy. Sloup jsem díky tomu mezi stromy přehlídl, a tak jsem si fotografie zapůjčil.

Mapa

a

Fotografie

×