Místo - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tato bohatě zdobená barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla vytvořena pro mě neznámým autorem někdy kolem roku 1730. Socha byla vztyčena někde v obci Ahníkov. Tato obec ale byla postižena těžbou hnědého uhlí v průběhu 2. poloviny 20. století, a tak vesnice byla zbořena. Socha se však v této době zachránila a byla převezena na své současné místo do obce Místo.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-13292330

Dojmy: Krásná barokní socha, která připomíná zaniklou ves Ahníkov.

Mapa

a

Fotografie

×