Místo - sloup

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tento sloup byl vytvořen pro mě neznámo kdy, kým a kde. Pravděpodobně se jedná o barokní sloup, jehož součástí byla buď socha či se jednalo o boží muka a vrchol byl ozdoben kapličkou. K jakému účelu sloužil tento sloup tak nevím. Pravděpodobně byl tento sloup vztyčen v nějaké obci, která byla postižena v průběhu 2. poloviny 20. století těžbou hnědého uhlí, a tak aby byl sloup zachráněn byl přenesen na současné místo.

Dojmy: Jednoduchý sloup, o kterém jsem bohužel nenašel žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×