Místo - krucifix

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tento lidový kamenný kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem někdy kolem roku 1800 v obci Kralupy. Na podstavci kříže je dnes již nečitelný text, který zde uvádí dva letopočty a to roku 1791 a 7. srpen 1818. Který z těchto dvou letopočtů je rokem vzniku je pro mě neznámé. Jisté je že se tento kamenný kříž dočkal roku 1828 své renovace. V průběhu 2. poloviny 20. století byla obec Kralupy zasažena hnědouhelnou těžbou a byla zbořena. Tento kříž byl z této obce zachráněn a přesunut na současné místo ke kostelu do obce Místo.

Dojmy: Jednoduchý kamenný kříž, který je vztyčen u zdejšího kostela.

Mapa

a

Fotografie

×