Místo - dům čp. 36

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna ve zdejším lidovém slohu jako přízemní zděné stavení kryté polovalbovou střechou. Stavení prodělalo v průběhu 2. poloviny 20. století některé úpravy a tím získalo svůj současný vzhled.

Dojmy: Malebná usedlost, která dotváří podobu tohoto náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×