Místo - dům čp. 104

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako patrová nárožní zděná stavba, která je ze stran vyztužena vzpěrami a krytá sedlovou střechou. V průběhu 2. poloviny 20. století prodělala některé úpravy, čímž získala svůj současný vzhled, který si zachovala do současnosti.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×