Místo - boží muka

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tato ranně barokní boží muka byla vytvořena pro mě neznámým autorem a vztyčena dne 26. října 1699 v obci Kralupy. Tato obec ale byla nucena v průběhu 2. poloviny 20. století podlehnout těžbě hnědého uhlí a v této době byla také srovnána se zemí. Proto tato dříve malebná boží muka byla roku 1973 restaurována restaurátorem Michaelem Bílkem a přesunuta na současné místo. Bohužel v následující 4. čtvrtině 20. století či 1. dvacetiletí 21. století byla tato boží muka zničena a převržena. Díky tomu byla rozlomena a v době mé návštěvy se tak nacházeli povalená a postupně zarůstající v náletových dřevinách pod vrstvou listí.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/bozi-muka-13292408

Dojmy: Dříve krásná boží muka, která byla v době mé návštěvy v dezolátním stavu.

Mapa

a

Fotografie

×