Klášterec nad Ohří - alegorie světadílů

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Tyto barokní alegorie světadílů se sochou Odysea byly vytvořeny na náklady Michaela Osvalda Thuna a vytvořil je barokní sochař Jan Brokof někdy na konci 17. století. Po požáru v roce 1784 byla zdejší barokní zahrada upravena na Anglický park, a tak byly sochy darovány městu a přemístěny na kašnu na náměstí. Tato kašna ale byla v roce 1945 zrušena a sochy tak byly přemístěny na své současné místo před Salu Terenu. Dodnes si pak zachovali svůj původní malebný vzhled.

Zdroj: https://www.cokolivokoli.cz/8110-jan-brokof-v-klasterci-nad-ohri/

Dojmy: Krásné barokní sochy, které ukazují dekorace původního barokního parku.

Mapa

a

Fotografie

×