Kadaň - vodní nádrž Kadaň

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Vodní nádrž Kadaň je přehradní nádrž v údolí řeky Ohře u města Kadaň v okrese Chomutov, která započala být budována v červenci 1966 a dokončena byla v prosinci 1971. Do provozu byla uvedena roku 1972. Nádrž slouží k zajištění minimálního průtoku v Ohři pod nádrží a zabezpečení odběru vody v čerpacích stanicích Mikulovice (pro elektrárnu Prunéřov) a Rašovice, kde se čerpá voda pro Podkrušnohorský přivaděč, který ji převádí z povodí Ohře do povodí Bíliny. Zajištění průtoku pod hrází je důležité pro jez u Želiny, odkud se čerpá voda pro elektrárnu Tušimice. Doplňujícími funkcemi jsou výroba elektřiny v malé vodní elektrárně a rekreační využití. Vybudoval ji podnik Vodní stavby jako náhradní zdroj vody po snížení objemu blízkých Nechranic o dva miliony metrů krychlových vody kvůli uzavření tzv. Čachovického laloku zasypaného výsypkou sousedního hnědouhelného dolu. Malá vodní elektrárna se nachází v objektu na pravé straně hráze. Využívá Kaplanovu přímoproudou turbínu s hltností 31 m³/s a maximálním výkonem 2,34 MW. Použitý generátor však výkon snižuje na 2 MW. Vodní nádrž shromažďuje vodu z povodí o rozloze 3490,9 km², dlouhodobý roční průměr je srážek 734 milimetrů. Průměrný roční průtok je 30 m³/s a neškodný odtok dosahuje 180 m³/s.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE_Kada%C5%88

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kadansky-stupen-jez-a-hydroelektrarna-11216161

Dojmy: Zajímavá přehrada, která hradí řeku Ohři.

Mapa

a

Fotografie

×