Kadaň

Informace

Městský erb:

800px-Coat_of_arms_of_Kadaň_II

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Kadaň (německy Kaaden) je město nacházející se asi 13 km jihozápadně od Chomutova. éno města je odvozeno z osobního jména Kadan ve významu Kadanův dvůr. V historických pramenech se vyskytuje ve tvarech: in Kadan (1183), Cadain (1186), de Cadan (1277), in Kadano (1292), Cadanum (1352), na Cadany (1431), do Cadanie (1464), za Cadanij (1481), w Cadani (1490), města Kadaně (1615), Kaaden, Kaden, Kadaň, Kadanie nebo Cadana (1787). Kdy přesně bylo toto město založeno nevíme. Již na přelomu 11. a 12. století byla zdejší kotlina osídlena a snad již tehdy byla založena tato tehdy trhová osada Kadaň. První písemná zmínka o Kadani pochází z roku 1183. Dne 23. dubna 1186 daroval kníže Bedřich trhovou ves řádu Johanitů a posléze vznikla samostatná kadaňská komenda. Kolem roku 1260 byla Kadaň povýšena na královské město, byl vystavěn královský kadaňský hrad a minoritský klášter s kostelem svatého Michaela. Kadaň je úzce spojena se zakladatelskou činností Přemysla Otakara II. Ze současné úrovně znalostí lze vyvodit, že hrad v Kadani nechal postavit nebo podstatně rozšířit právě on jako významný opěrný bod královské moci a zemské obrany vedle Ostrova, Loun, Ústí nad Labem a Žatce. Nález základů hradu v Ostrově, datovaného do stejného období, tuto hypotézu do značné míry potvrzuje. Ale již v roce 1362 vypukl zde obrovský požár, který spálil celé město. Následně bylo město vystavěno do té podoby, jak jej známe dnes. Tedy co se týká historického centra. Ještě za vlády krále a císaře Karla IV. město znovu rozkvetlo. Karel IV. rozmnožil městská privilegia a znovu je povýšil na královské město. Příjezd Karla IV. do města dodnes kadaňští každoročně, vždy poslední sobotu v srpnu, oslavují jako císařský den. Během husitských válek bylo město Kadaň na jaře roku 1421 dobyto Pražany a nuceně připojeno k Pražskému městskému svazu. Ale již na podzim téhož roku oblehla město vojska II. Křížové výpravy, která jej dobyla a Kadaň se tak až do konce válek přidala na stranu katolíků. Od druhé poloviny 15. století pak český panovník toto město zastavoval. Nejvýznamnějším majitelem města tak byl rod Lobkoviců, z kterého se Jan Hasištejnský z Lobkovic stal doživotním hejtmanem města. Roku 1534 byla v Kadani uzavřena kadaňská smlouva mezi českým králem Ferdinandem a vévodou Oldřichem Württemberským. Na konci 16. století byla v okolí města objevena ložiska zelené hlinky neboli seladonitu. Těžbu hlinky povolil Horní úřad v Jáchymově a vzápětí následoval rychlý rozvoj dolování. Po třicetileté válce těžba upadala, ale k dalšímu rozvoji došlo od poslední třetiny 18. století až do první třetiny 20. století. Tehdy se ve štolách hlubokých 40–70 m těžilo 2 000 – 3 000 centů ročně. Hlinka se pod názvy Kadaňská hlinka nebo Pravá česká hlinka používala zejména k výrobě venkovních nátěrů domů. V letech 1563 a 1570 jsou ve městě zmiňovány hamr na výrobu plechu a dva hamry na zpracování mědi, z nichž jeden koupila roku 1601 spolu s jezem a náhonem městská rada za 1 300 kop grošů. Později se východně od města se těžil kaolin. Zprávy o jeho výskytu pocházejí ze druhé poloviny 18. století. V letech 1890–1900 byl otevřen starší kaolinový důl a zároveň s ním spuštěna plavírna a úpravna kaolinových materiálů spojená s dolem lanovkou. Od roku 1925 se podnik nazýval Petzold-Döllovy závody. Kadaňský kaolin se nehodil k výrobě porcelánů a byl používán v papírenství nebo k výrobě užitkové keramiky. Během třicetileté války byla Kadaň dvakrát dobyta v letech 1631 a 1635 Švédským vojskem. Nejhorším dobytím této války ale bylo to v roce 1648, kdy byla Kadaň silně poškozena a zdejší hrad byl zničen. Dne 14. října 1742 v boji o klášter františkánů u Kadaně tereziánské vojsko zmařilo Francouzům vyproštění blokované Prahy. Až do první světové války byla Kadaň sídlem c. k. rakousko-uherské armády. Roku 1914 zde byl umístěn I. batalion bukovinské infanterie 42. pluku. U příležitosti dne voleb do rakouského Národního shromáždění, dne 4. března 1919, demonstrovali kadaňští sudetští Němci za právo na sebeurčení a setrvání při Rakousku. Došlo ke střetu se zde umístěnými českými ozbrojenými složkami. Podle sdělení deníku Neue Zürcher Zeitung ze 7. března 1919 bylo v Kadani usmrceno sedmnáct osob, třicet těžce a osmdesát lehce zraněno (jiný zdroj uvádí osmnáct mrtvých, sedmdesát těžce raněných, z nichž dalších šest zemřelo na následky zranění). Mrtví byli pohřbení v čestném hrobě na místním hřbitově. V září 2009 byla na zdi hřbitova umístěna pamětní deska obětí masakru. Po převratu v roce 1989 byly hroby nově vysvěceny. V současnosti stále nepanuje mezi historiky shoda, proč ke střelbě došlo. Jedna verze uvádí jako viníky německé demonstranty, kteří začali střílet po vojácích. Druhá uvádí jako viníky české vojáky, kteří zahájili palbu do údajně neozbrojených civilistů. Tehdejší vyšetřovací komise konstatovala, že obě dvě strany podávají rozdílné informace a že tedy není možné viníka určit. Dne 8. května 1945 došlo k osvobození tohoto města Rudou armádou, ale již chvilku na to došlo k odsunu původního obyvatelstva. Takže zatím co v roce 1930 zde žilo 13 480 obyvatel, tak v roce 1950 zde žilo 7 908 obyvatel. Mezi lety 1966 a 1971 byla vybudována Kadaňská přehrada. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 17 604 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kada%C5%88

Zdroj: https://kadan.eu/kadan-historicka/

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/2676/kadan/historie/

Dojmy: Velké město, nacházející se jihozápadně od Chomutova, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_4092
IMG_4056
IMG_4124
IMG_4470
IMG_4791
IMG_4076
IMG_4615
IMG_4452
IMG_4360
IMG_4677
IMG_4683
IMG_4685
IMG_4696
IMG_4730
IMG_4728
IMG_4748
IMG_4742
IMG_4714
IMG_4716
IMG_4665
IMG_4667
IMG_4669
IMG_4671
IMG_4643
IMG_4641
IMG_4637
IMG_4634
IMG_4645
IMG_4657
IMG_4659
IMG_4663
IMG_4560
IMG_4569
IMG_4556
IMG_4547
IMG_4541
IMG_4481
IMG_4477
IMG_4195
IMG_4184
IMG_4138
IMG_4152
IMG_4191
IMG_4205
IMG_4201
IMG_4225
IMG_4229
IMG_4231
IMG_4234
IMG_4235
IMG_4209
IMG_4207
IMG_4425
IMG_4421
IMG_4417
IMG_4412
IMG_4407
IMG_4289
IMG_4291
IMG_4271
IMG_4293
IMG_4270
IMG_4295
IMG_4268
IMG_4297
IMG_4301
IMG_4299
IMG_4304
IMG_4305
IMG_4307
IMG_4311
IMG_4313
IMG_4319
IMG_4323
IMG_4321
IMG_4338
IMG_4333
IMG_4280
IMG_4350
IMG_4526
IMG_4102
IMG_4107
IMG_4111
IMG_4113
IMG_4116
IMG_4805
IMG_4809
IMG_4813
IMG_4109
IMG_4148
IMG_4530
IMG_4528
IMG_4593
IMG_4793
IMG_4774
IMG_4001
IMG_4010
IMG_4710
IMG_4587
IMG_4653
IMG_4712
IMG_4203
IMG_4346
IMG_4486
IMG_4441
IMG_4241
IMG_4413
IMG_4689
IMG_4218
IMG_4180
IMG_4723
IMG_4572
IMG_4543
IMG_4754
IMG_3996
IMG_4445
IMG_4673
IMG_4565
IMG_4221
IMG_4706
IMG_4189
IMG_4364
IMG_4216
IMG_3952
IMG_4247
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_4154
IMG_4871
Kaple_sv._Josefa_(Kadaň)
IMG_4182
IMG_4400
IMG_4506
IMG_4515
IMG_4392
IMG_4064
IMG_4629
IMG_3964
IMG_4877
IMG_4012
IMG_4534
IMG_4597
IMG_4579
IMG_3989
IMG_4489
IMG_4780
Svatý_vrch_(Kadaň),_tabule_přírodní_památka_(1)
IMG_4496
Ptačí_domky_v_Kadani
IMG_4370
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sloup_se_sousoším_Nejsvětější_Trojice_1
IMG_4929
IMG_4926
IMG_4920
IMG_4918
IMG_4914
IMG_4910
IMG_4896
IMG_3954
IMG_4085
IMG_4885
IMG_4900
IMG_3980
IMG_4168
IMG_4140
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_4463
IMG_4060
IMG_4786
IMG_3979
IMG_4352
IMG_4066
IMG_4120
IMG_4831
IMG_4028
IMG_3975
IMG_4819