Kadaň - dům u Minoritů

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Název domu přímo odkazuje na existenci minoritského kláštera sv. Michaela, který se nacházel v těsném sousedství a samotný dům byl součástí jeho areálu. Tento klášter byl podle barokní tradice založen již roku 1234. Během své existence klášter celkem pětkrát vyhořel, a proto se mu někdy přezdívalo také „Černý klášter“. Dům U Minoritů byl vystavěn roku 1740 jako majetek kláštera a přiléhal přímo ke klášternímu kostelu s kaplí Matky Boží, jehož gotické základy objevili archeologové v roce 2019. Spolu s celým areálem kláštera dům vyhořel v roce 1750 a poté ještě v roce 1786. V témže roce nechal císař Josef II. kadaňský minoritský klášter sv. Michaela zrušit. Shořelý dům U Minoritů koupil roku 1787 kadaňský kupec Josef Anton Spindler. Přilehlý klášterní kostel těžce poškozený požárem byl později zbořen a budova kláštera byla v letech 1803 až 1823 využívána jako piaristická kolej kadaňského gymnázia. Prvním rektorem kadaňské piaristické koleje a zároveň gymnaziálním ředitelem byl P. Hieronymus Ultsch, posledním pak P. Philibert Fritsch. Klášter později sloužil jako okresní hejtmanství, okresní soud a věznice a nyní slouží jako pobočka Státního okresního archivu. Na přelomu 19. a 20. století sídlil v domě U Minoritů významný kadaňský advokát JUDr. Franz Oehm. V podnájmu u něj byla ubytována též rodina mladého židovského advokáta Otty Zeisela, jemuž se v domě roku 1905 narodil syn Hans Zeisel, pozdější profesor sociologie na univerzitě v americkém Chicagu. Na počest tohoto slavného kadaňského rodáka byla roku 2012 na domě odhalena pamětní deska. Podle pověsti se v ulici poblíž domu U Minoritů okolo půlnoci zjevuje postava františkána v řádovém hábitu se staženou kapucí, která běduje nad zkázou kláštera. Krátce se zastaví u někdejší klášterní fortny, pokřižuje se a před domem U Minoritů se rozplyne. Tento přízrak může být podle pověsti posledním kvardiánem minoritského kláštera, kterým byl Dismas Hollinger. Další z pověstí praví, že koncem 19. století bydlel v domě U Minoritů jakýsi náruživý hudebník, který vždy dlouho do noci hrával na svou oblíbenou flétnu. Sousedé mu proto posměšně přezdívali „Mozart“ a podle této pověsti byla někdejší Klášterní ulice právě tehdy na základě této přezdívky pojmenována Mozartova. Faktem je, že koncem 19. století byla ulice skutečně přejmenována na ulici Mozartovu a tento název jí vydržel více než půl století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Minorit%C5%AF_(Kada%C5%88)

Dojmy: Krásný dům, který je poněkud ukryt mimo náměstí.

Mapa

a

Fotografie

×