Hora Svatého Šebestiána - dům eč. 102

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tento měšťanský dům byl vystavěn nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl vystavěn jako patrová zděná stavba z lomového kamene, která je krytá sedlovou střechou. V této podobě se pak tento dům zachoval do současnosti, a je tak krásnou ukázkou zdejší původní zástavby.

Dojmy: Zajímavé měšťanské stavení, o kterém jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×