Hora Svatého Šebestiána - dům čp. 87

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tento měšťanský dům byl vystavěn nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 –1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová zděná stavba z lomového kamene krytá valbovou střechou. Ve své původní podobě se tento dům zachoval i do současnosti, a je tak krásnou ukázkou zdejší původní zástavby.

Dojmy: Zajímavý měšťanský dům, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×