Hrádečná - dům čp. 19

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová zděná stavba z lomového kamene krytá sedlovou střechou. Na dům pak navazuje zachovaná vjezdová brána s ohradní zdí. V této podobě se pak tato usedlost zachovala až do současnosti, a je tak krásnou ukázkou zdejší zástavby.

Dojmy: Zajímavá usedlost, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×