Blatno - fara

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2021

Historie: Tato klasicistní budova fary byla vystavěna v roce 1800. Fara byla postavena jako patrové zděné stavení z lomového kamene krytá valbovou střechou. V průběhu 2. poloviny 20. století tato budova postupně sešla, ale naštěstí od roku 2020 procházela budova postupnou rekonstrukcí.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/fara-2346291

Dojmy: Malebná budova, o které jsem nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×