Blatno - dům čp. 45

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl postaven jako patrová pravděpodobně zděná stavba, která je krytá sedlovou střechou a štíty bedněnými doškami. V průběhu 1. dvacetiletí 21. století prodělala tato stavba některé nevhodné úpravy jako přístavbu či nehodící se okna, a tak bylo smazáno části původního vzhledu stavby. I tak se ale zachovalo dost na to, aby byla krásnou ukázkou zdejší původní zástavby.

Dojmy: Jednoduchá usedlost, o které jsem nenašel bohužel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×