Žírovice - mohylové pohřebiště se sídlištěm

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: První zdejší osídlení na tomto drobném písčitém pahorku existovalo již v mesolitu, tedy v letech 6500 – 4000 před naším letopočtem. Další známé osídlení se zde nacházelo v neolitu tedy někdy v době kolem roku 2500 před naším letopočtem. Další osídlení se zde na tomto místě nacházelo v eneolitu kolem roku 1900 před naším letopočtem a následně v době bronzové kolem roku 1400 před naším letopočtem. Nejdůležitější osídlení pak zde přišlo v době mezi lety 1100 – 800 před naším letopočtem, kdy se zde usadila Lužická kultura lidu popelnicových polí, kteří zde zřídili rovinné sídliště, ale také své pohřebiště. První archeologické nálezy z tohoto místa pocházejí z roku 1880, ale následně bylo toto místo ničeno těžbou písku. V roce 1930 zde nalezl návštěvník z Prahy první keramickou nádobu, o které informoval ředitele zdejšího muzea Aloise Johna. Díky tomu zde ještě téhož roku započal archeologický průzkum pod vedením profesora Dr. Gnirse z Lokte, na kterého navázal středoškolský učitel G. Hlersche. Tento muž zde pak prováděl výzkum v letech 1930 – 1944. Další archeologický průzkum zde proběhl pak v letech 1957 – 1958 od ARÚ Praha pod vedením E. Pleslem. Celkem na tomto místě nebyly nalezeny pouze pozůstatky zdejšího osídlení, ale také 50 hrobů a dvě velké mohyly popelnicového lidu. Nejvýraznější mohyla se nachází v centru tohoto sídliště a byl v ní pochován pravděpodobně někdo velmi důležitý. Mohyla je obložena žulovými kameny a v centru této mohyly se nachází vlastní hrob, na kterém je naskládána kamenná mohyla. Samotné sídliště se rozkládalo východně od tohoto pohřebiště a bylo zde nalezeno celkem 12 ohnišť. Další průzkum zde pak proběhl v roce 1998 pod vedením PhDr. P. Šebesty, kdy zde bylo odhaleno celkem 14 zahloubených staveb.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/rovinne-neopevnene-sidliste-a-mohylove-pohrebiste-archeologicke-stopy-15301593

Zdroj: Naučné tabule

Dojmy: Velmi zajímavé a cenné pohřebiště se sídlištěm.

Mapa

a

Fotografie

×