Žírovice - boží muka

Informace

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Tato boží muka byla vytvořena pro mě neznámým autorem v roce 1839, jak dokládá letopočet na podstavci. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být tato boží muka udržována a postupně chátrala. Nakonec byl uražen vrcholový kovový křížek. V době mé návštěvy byla tato muka tak ve velmi špatném stavu zarostlá v náletové vegetaci.

Dojmy: Bohužel jsem o těchto božích mukách nenašel žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×