Velká Šitboř - dům čp. 7

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tato vesnická zemědělská usedlost byla vystavěna v lidovém slohu někdy v době kolem roku 1800. Dodnes si tento areál zachoval svůj původní vzhled. Celý areál se pak skládá z obytné budovy, což je přízemní zděná stavba z lomového kamene, na kterém je umístěn roubený věnec, na němž stojí bohatě zdobený hrázděný štít a sedlová střecha. V pravém úhlu na toto stavení pak přiléhají roubené přízemní chlévy s hrázděnými štíty. Další součástí areálu jsou pak ještě kolna, stodola a brána.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-2325732

Dojmy: Bohužel jsem o této vesnické usedlosti nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×